user_mobilelogo

Volgens het Departement Onderwijs gelden voor het leerlingenvervoer volgende regels :

 

1. Onze kleuters (tot 6 jaar) rijden vanaf vorig schooljaar niet meer gratis!

Kleuters die op 1 september starten, betalen € 52 voor een heel schooljaar. Kleuters die op een later tijdstip instappen, betalen per maand € 5,20.

 

Voor een leerling (vanaf 6 jaar) die, gedurende het hele schooljaar, gebruik wenst te maken van de ophaaldienst (= jaarabonnement) gebeurt de betaling in trimestriële bijdragen :

1ste trimester € 81,60                                   2de kind € 65,28

2de trimester € 61,20                                    2de kind € 48,96

3de trimester € 61,20                                    2de kind € 48,96

jaarabonnement € 204                                   2de kind € 163,20

 

Zoals u hierboven ziet geeft een 2de jaarabonnement binnen hetzelfde gezin, recht op 20 % korting.

 

Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van de ophaaldienst gelden de volgende tarieven :

10 rittenkaart € 15.00 (vooraf te kopen)

1 maand € 20,40

 

Opgelet: Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen op basis van een geldige verminderingskaart “Groot Gezin” (voorleggen bij de directie/secretariaat) genieten van 10% korting op de totaalprijs.

Het maand-, trimester- of jaarabonnement wordt u aangerekend op factuur. De 10-rittenkaart dient u op voorhand te betalen aan de busbegeleidster of op het secretariaat.

 

bus