GO! onderwijs

Waarvoor staat het GO!?

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) behoort tot de drie grote onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Gelijke onderwijskansen

Het GO! streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Ontwikkeling van het individu…in de maatschappij

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 34.000 medewerkers zich dagelijks engageren.  Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Het pedagogisch project van het GO!

Als organisator van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! een eigen, uniek pedagogisch project

Het omschrijft de ideologische waarden die in elke gemeenschapsschool worden nagestreefd.

Meer weten over het GO!? Surf naar www.g-o.be