user_mobilelogo

De leerlingenraad op onze school bestaat uit één leerling uit elke klas van de lagere school. Ze plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het schoolleven op Mercator nog aangenamer kunnen maken. Ze vergaderen drie keer per jaar samen met de zorgcoördinator en de directeur. Leerlingen participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we au sérieux. Hun vragen krijgen een eerlijk antwoord. Hun voorstellen nemen we mee binnen het team. Dit schooljaar werken we verder aan het aangenamer maken van onze speeltijden. Tijdens de leerlingenraad tonen onze kinderen zich sterk in het luisteren naar elkaar, wachten hun beurt af, geven hun eigen mening, aanvaarden een andere mening en komen samen tot een besluit. Op volgende momenten zal de leerlingenraad samenkomen: 8-10-2019, 21-01-2020 en 12-05-2020.

 

Ieder jaar worden de leden verkozen. Dit is de leerlingenraad voor het schooljaar 2019-2020:

 leerlingenraad 600 x 399