Speeltijden

Speelplaatsvisie

1. ACCENTEN
 
Een goede speelplaatsbeleving is cruciaal voor het welbevinden van de leerlingen. Vertrekkende vanuit onze schoolvisie accentueren we volgende kwaliteiten:

 

  • SAMENWERKEN

We bouwen onze speeltijden uit tot een moment waar we samen kunnen exploreren, experimenteren, samenwerken en samen spelen. We ondersteunen onze kinderen in het verdraagzaam en respectvol omgaan met elkaar zodat de contacten positief kunnen verlopen.

  • IEDEREEN VIP

We prikkelen onze leerlingen door een uitdagend klimaat te scheppen, een omgeving waarin ze zich goed voelen, en de nodige kansen krijgen om hun identiteit verder te ontwikkelen. Een speelplaats rijk aan variatie, voor ieders welbevinden.

  • ZELFVERTROUWEN

Inspraak, participatie en betrokkenheid in de activiteiten zijn cruciale factoren om leerlingen mee verantwoordelijkheid te laten opnemen voor een ruimte. Onze speeltijd is een gedeelde verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid geven gebeurt op basis van vertrouwen. Door hen dit te geven, versterken we hun zelfvertrouwen.

 

 2. SPEELPLAATSBELEVING

We beschikken over een ruime groene speelplaats waar onze leerlingen de kans krijgen op dagelijks contact met de natuur. Buitenspelen draagt bij tot de geestelijke en fysieke ontwikkeling van kinderen. De speeltijden zijn echte sleutelmomenten. Onze speelplaats moet dan ook een plaats zijn waar elk kind kansen krijgt om zich te ontspannen: verschillende ruimtes met een aanbod voor alle leeftijden en interesses. We opteren daarom voor een ruime diversiteit aan speelkansen in een dynamische omgeving die de kinderen zelf mee vormgeven.

We voorzien vier grote zones om op een constructieve manier om te gaan met diversiteit: een groene zone, een sportzone, een spelzone en chillzone. Elke klas beschikt over een spelbox waaruit de leerlingen speelgoed kunnen ontlenen.

Ook is er een speelplaatsreglement met duidelijke afspraken voor alle leerlingen. Via de leerlingenraad en de vragen- en ideeënbus worden de leerlingen betrokken bij de inrichting van de speelplaats en het opstellen van een speelplaatsreglement.