Afwezigheden

Wat te doen bij afwezigheid van uw kind?

In België zijn leerlingen leerplichtig vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden. Vanaf dat moment dient er bij ziekte steeds een wettig afwezigheidsbriefje te zijn. Vier keer per schooljaar kan u als ouder zelf een ziektebriefje uitschrijven voor een afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende dagen. Voor de overige afwezigheden wegens ziekte wordt er steeds een doktersattest gevraagd. 

 

OPGELET!


Indien u geen reden voor de afwezigheid op school bezorgt, is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

 

Verder is het wenselijk dat de ouders de school verwittigen indien hun kind afwezig is wegens ziekte, ... 
Dit kan steeds op het nummer: 03 774 18 23Wat betreft dokters- en tandartsbezoek tijdens de schooluren vragen wij dit te beperken en slechts in uitzonderlijke gevallen te doen!  Zo missen jullie kinderen geen belangrijke lesmomenten!  Niet vergeten telkens een bewijs te vragen en dit af te geven aan de juf of meester.