Afwezigheid

Wat te doen bij afwezigheid van uw kind?

 

Het is wenselijk dat u de school verwittigt indien uw kind afwezig is wegens ziekte, ... 
Dit kan steeds op het nummer: 03 774 18 23

Wat betreft dokters- en tandartsbezoek tijdens de schooluren vragen wij dit te beperken en slechts in uitzonderlijke gevallen te doen.  Zo missen jullie kinderen geen belangrijke lesmomenten! 

 

Onderstaande regels gelden voor kleuters die leerplichtig zijn:

 

In België zijn leerlingen leerplichtig vanaf september van het jaar waarin ze 6 jaar worden. Vanaf dat moment dient er bij ziekte steeds een wettig afwezigheidsbriefje te zijn. Vier keer per schooljaar kan u als ouder zelf een ziektebriefje uitschrijven voor een afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende dagen. Voor de overige afwezigheden wegens ziekte wordt er steeds een doktersattest gevraagd. 

OPGELET!
Indien u geen reden voor de afwezigheid op school bezorgt, is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.